برنامه کلاسی هفته سوم نیمسال تحصیلی دوم 97-1396

برنامه کلاسی دروس اضافه شده تمامی رشته ها

برنامه کلاسی دروس اضافه شده تمامی رشته ها2

برنامه کلاسی رشته حسابداری


برنامه کلاسی رشته  مدیریت بازرگانی
 
برنامه کلاسی رشته اقتصاد

برنامه کلاسی رشته مدیریت صنعتی

برنامه کلاسی رشته  شیمی

 
برنامه کلاسی رشته حقوق

برنامه کلاسی رشته مهندسی کامپیوتر

برنامه کلاسی رشته  علوم تربیتی

برنامه کلاسی رشته مهندسی صنایع

برنامه کلاسی دروس عمومی


برنامه کلاسی مشترک علوم پایه 


برنامه کلاسی مشترک حسابداری

برنامه کلاسی رشته علوم اجتماعی

برنامه کلاسی رشته مدیریت جهانگردی

برنامه کلاسی رشته علوم سیاسی

برنامه کلاسی رشته تاریخ

برنامه کلاسی رشته الهیات

برنامه کلاسی رشته فیزیک
1
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما